ATTi với truyền thông

19/09/2015 Xem thêm

[VTV4] ATTi trong bản tin Công nghiệp hỗ trợ | 21h30,19/09/2015

Công nghiệp ATT hiện đang cung cấp các sản phẩm đúc hoàn chỉnh phục vụ cho sản xuất và đóng tàu. Khi thâm nhập vào thị trường Bắc Mỹ, Italia và các quốc gia khác, doanh nghiệp này đã xác định lợi thế cạnh tranh của mình buộc sẽ nằm trong việc liên tục cải thiện năng lực quản lý...