Chính sách vận chuyển

1. Chính sách giao nhận, lắp đặt sản phẩm thiết bị kỹ thuật theo hợp đồng kinh tế đã kí kết giữa khách hàng và công ty ATTi.

2. Hỗ trợ khách hàng dịch vụ giao nhận, lắp đặt, cài đặt nhằm tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua hàng trực tiếp tại công ty .

Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng mua sản phẩm của công ty.

1. Công ty sẽ giao hàng theo thỏa thuận khách hàng đặt hàng và bên phòng hỗ trợ bán hàng của công ty.

2. Trường hợp khách hàng có nhu cầu lắp đặt trong thời điểm giao nhận sản phẩm: công ty sẽ phục vụ theo chính sách hỗ trợ của công ty.

3. Trường hợp khách hàng tự lắp đặt: Khách hàng tự chịu trách nhiệm về kỹ thuật cài đặt, lắp đặt cũng như mọi rủi ro, tổn thất, thiệt hại liên quan đến sản phẩm .