Máy đo độ cứng Rockwell hiển thị cơ CV-600A

Dòng máy đo độ cứng Rockwell hiển thị đồng hồ CV-600A có 3 model với 3 mức độ hiện đại khác nhau trong đó CV-600A là model cơ bản gia tải bằng tay, CV-600MA gia tải bằng động cơ còn CV-600MA/S gia tải bằng động cơ và có thêm thang đo độ cứng bề mặt. Cả 3 model đều có độ chính xác đáp ứng theo tiêu chuẩn EN-ISO 6508 và ASTM E-18

THÔNG TIN SẢN PHẨM / DỊCH VỤ

Máy đo độ cứng CV-600A, CV-600MA, CV-600MA/S
  • Gia tải bằng tay quay (CV-600A), gia tải bằng motor (CV-600MA và CV-600MA/S)
  • Cấu trúc chắc chắn
  • Đo và đọc trực tiếp độ cứng Rockwell
  • Độ chính xác theo tiêu chuẩn EN-ISO 6508 và ASTM E-18
Hiển thị giá trị đo bằng đồng hồ cơ học. Cung cấp kèm theo các đầu đo và mẫu chuẩn 
Thông số kỹ thuật CV-600A
-Loại để bàn
-Hiển thị đồng hồ cơ
-Dải đo Rockwell A, B, C, F: 10kgf preload / 60, 100, 150kgf tải chính
-Dải đo Superficial Rockwell: 3kgf preload / 15, 30, 45kgf tải chính
-Độ phân dải: 1 đơn vị
-Lực tải: 10kgf / 60, 100, 150kgf
-Gia tải bằng động cơ
-Kích thước kiểm tra lớn nhất: cao 170 mm, ngang 165 cm
-Độ chính xác: phù hợp tiêu chuẩn EN-ISO 6508 và ASTM E-18
-Nguồn cấp: 220V 50Hz (model 600MA & 600MA/S)

 

Phụ kiện tiêu chuẩn cung cấp kèm theo máy đo độ cứng

• Đầu đo Rockwell mũi kim cương
• Đầu đo Rockwell mũi bi Ø 1/16″
• Bóng đèn dự phòng
• Mẫu chuẩn độ cứng ±60HRC
• Mẫu chuẩn độ cứng ±25HRC
• Mẫu chuẩn độ cứng ±85HRB
• Bi dự phòng, Ø 1/16” (5 viên)
• Đe phẳng Ø 60mm
• Bàn thử Ø 150mm
• Đe chữ V, Ø40mm
• Dây nguồn-
(CV-600MA/S)
• Cầu chì 0.5A (2 cái)-(CV-600MA/S)
• Vỏ bảo vệ đầu đo
• Valy đựng phụ kiện
• Giấy chứng nhận của nhà sản xuất
• Tài liệu hướng dẫn vận hành

Phụ kiện tuỳ chọn

• Mẫu chuẩn có chứng chỉ
• Đầu đo có chứng chỉ
• Bảo vệ kẹp
• Đe tròn ø10mm

Tài liệu

Tên File Dung lượng