Đầu lấy mẫu phân tích

Đầu lấy mẫu kim loại kiểu nhúng được sử dụng lấy mẫu kim loại lỏng trong quá trình nấu luyện để phân tích hàm lượng, soi tổ chức tế vi...
 

THÔNG TIN SẢN PHẨM / DỊCH VỤ

  • Lấy mẫu dạng tròn/độ dày kép, ôvan, ngôi sao, hình dạng đặc biệt khác
  • Thời gian lấy mẫu ngắn (từ 3-5 giây) với tỷ lệ thành công rất cao
  • Lựa chọn thêm chức năng de-oxidant (Al/Zr) khử Oxy trong quá trình lấy mẫu

Tài liệu

Tên File Dung lượng