Cốc mẫu CeMeter

Cốc mẫu dùng cho máy đo cacbon đương lượng (CEMeter) để lấy mẫu phân tích thành phần của C, Si trong gang nhất là cho gang đúc

THÔNG TIN SẢN PHẨM / DỊCH VỤ

Các loại cốc mẫu
Metacup-CE không có Teluri, được sử dụng để xác định “đương lượng Các-bon” của gang đúc;
Metacup-C chứa Teluri ‘Blob’ cho các dữ liệu phân tích nhiệt tin cậy hơn dùng để đọc CE, C & Si trong gang đúc;
Metacup-HC được sử dụng đặc biệt cho xác định đương lượng các-bon cao của gang đúc / Gang cầu;
Thermocup-IC được phát triển đặc biệt theo hệ thống MSI (Metal Stream Inoculation). Chịu được 15 phút để đạt được đường cong làm nguội hoàn toàn;

Tài liệu

Tên File Dung lượng